User Registration

or Cancel
Today: 25/09/2020

Khoa khám bệnh

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà B - Trung tâm y tế 

- Điện thoại: ............

- Email: ...................

- Lãnh đạo

PGĐ Bs CKI Trần Quang Tuấn

(Phụ trách khoa) 

 

Find us on Facebook

 Trung tâm y tế Tp Thái Nguyên

 Số 34, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đường dây nóng: 19009095