User Registration

or Cancel
Today: 25/09/2020

Phòng Tài chính - Kế toán

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà B - Trung tâm y tế

- Điện thoại: .................

- Email: ..................................

- Lãnh đạo:

 Lê Thị Lan

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Có kế hoạch sử dụng đạt hiệu quả cao nguồn ngân sách nhà nước cấp, và các chương trình mục tiêu quốc gia

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật sử dụng có hiệu quả tài sản, đúng mục đích sử dụng, tổ chức thu chi, thanh quyết toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật

- Tổ chức thực hiện quản lý tài chính, tài sản thuốc, vật tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Theo dõi quyết toán các chương trình y tế mục tiêu.

- Tổ chức phân công và quyết toán thu phí, lệ phí.

- Chịu trách nhiệm quản lý các nguồn quỹ, tiền mặt cơ quan.

- Thực hiện công khai kinh phí hàng quý cho CBVC được biết.

Find us on Facebook

 Trung tâm y tế Tp Thái Nguyên

 Số 34, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đường dây nóng: 19009095