User Registration

or Cancel
Today: 18/06/2021

QĐ: Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT của Trung tâm y tế thành phố Thái

QĐ: Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh  Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT của Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên

Read more: QĐ: Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT của...

QĐ phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp biểu mẫu chuyên môn y tế năm 2016

QĐ phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp biểu mẫu chuyên môn y tế năm 2016

Read more: QĐ phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp biểu mẫu...

Kết quả xếp hạng nhà thầu gói thầu: Cung cấp biểu mẫu chuyên môn y tế năm 2016 cho trung tâm y tế thành phố thái nguyên

Kết quả xếp hạng nhà thầu gói thầu: Cung cấp biểu mẫu chuyên môn y tế năm 2016 cho trung tâm y tế thành phố thái nguyên

Read more: Kết quả xếp hạng nhà thầu gói thầu: Cung cấp biểu mẫu chuyên môn y tế năm 2016 cho trung tâm y tế...

 Trung tâm y tế Tp Thái Nguyên

 Tố 22, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đường dây nóng: 0967.721.212