User Registration

or Cancel
Today: 18/06/2021

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021

Read more: Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên...

Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021

Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021

Read more: Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế thành...

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại TTYT TP Thái Nguyên năm 2021

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại TTYT TP Thái Nguyên năm 2021

Read more: Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét...

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế tp Thái Nguyên năm 2021

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế tp Thái Nguyên năm 2021

Read more: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức vào...

Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên trực thuộc Sở Y tế năm 2021

Sở Y tế tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021 như sau:

Read more: Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên trực thuộc Sở Y tế...

Find us on Facebook

 Trung tâm y tế Tp Thái Nguyên

 Tố 22, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đường dây nóng: 0967.721.212