User Registration

or Cancel
Today: 18/06/2021

Sở y tế Thái Nguyên

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Tên cơ quan: Sở Y tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 27 Đường Bến Tượng - TPThái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3655504

Fax: 0280 3750437

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Nguyễn Vy Hồng: Giám đốc

ĐTDĐ:

091\89774888

ĐTCQ:

3750 445

Email:

 

2. Chu Hồng Thắng: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0912 664 466

ĐTCQ:

3501 567

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Lê Văn Bình: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0913 017 979

ĐTCQ:

3750 446

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Nguyễn Thị Bích Hải: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0912 004 385

ĐTCQ:

3750451

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Nguyễn Văn Trường: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0912 046 596

ĐTCQ:

3856 401

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Hoàng Hải: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

ĐTDĐ:

0912661 775

ĐTCQ:

3655461

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Lương Quỳ Lan: Phó Trưởng phòng KHTC

ĐTDĐ:

0912737007

ĐTCQ:

3750447

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Nguyễn Thị Phương Hoa: Phó trưởng phòng KHTC

ĐTDĐ:

0912 662 859

ĐTCQ:

3 601 656

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Đỗ Văn Hội: TP Tổ chức cán bộ

ĐTDĐ:

0916 846 442

ĐTCQ:

3 650 352

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Hà Thanh Hằng: Phó TP TCCB

ĐTDĐ:

0912652422

ĐTCQ:

 

Email:

 

11. Nông Thị Minh Nguyệt:  Trưởng phòng NV Dược

ĐTDĐ:

0988880150

ĐTCQ:

 

Email:

 

12. Nguyễn Văn Tốn: TP Nghiệp vụ Y

ĐTDĐ:

0913502075

ĐTCQ:

3750443

Email:

 

13.Nguyễn Thị Khánh Hiệp: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

ĐTDĐ:

0912189389

ĐTCQ:

3750443

Email:

 

14. Tôn Thị Minh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y

ĐTDĐ:

0912 433 440

ĐTCQ:

3750443

Email:

 

16. Dương Văn Thắng: Chánh TTra

ĐTDĐ:

0912 266 062

ĐTCQ:

3 655 502

Email:

 

17. Khương Hoàng Anh: Phó chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0915047175

ĐTCQ:

3 750 441

Email:

 

18.Đinh Quang Hùng: phó  Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0912 735234

ĐTCQ:

3 750441

Email:

 

18. Nguyễn Công Tý: Chánh VP

ĐTDĐ:

0912 334 300

ĐTCQ:

3 750 439

Email:

 

18. Đỗ Cảnh Dương: Phó chánh VP

ĐTDĐ:

0987488530

ĐTCQ:

3 750 439

Email:

 

19. Ma Văn Tứ: Trưởng phòng quản lý hành nghề Y dược

ĐTDĐ:

0915 247 171

ĐTCQ:

 

Email:

 

20. Nguyễn Văn Trọng: Chủ Tịch công đoàn

ĐTDĐ:

3 651 622

ĐTCQ:

0984 319 838

Email:

 

 

 Trung tâm y tế Tp Thái Nguyên

 Tố 22, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đường dây nóng: 0967.721.212